Petr Tomis o sezoně mládeže, jejím přechodu k MSK i budoucnosti mužů

Petr Sobol, 06.04.2020 „Z důvodu náhlého, a hlavně rychlého ukončení sezony, nebyl prostor na její celkové zhodnocení a předání všech důležitých informací. Rozhodl jsem se proto opět Vás oslovit touto cestou a provést závěrečné zhodnocení celé mládežnické sezóny 2019/20 a nastínit budoucí dění v HC Orlová,“ říká viceprezident klubu Petr Tomis.

Z pohledu vedoucího trenéra mládeže hodnotím průběh minulé sezony následovně:

Sezonu 2019/20 máme zase sebou a z mého pohledu byla mládež hodně úspěšná. Řekl bych, že byla nejúspěšnější v novodobé historii klubu. A co se týče výsledků, tak se zapíše do již skoro 90leté historie klubu hodně vysoko. Mladší žáci vyhráli po dvaceti kolech svou základní skupinu. V nadstavbové části chyběly dohrát tři zápasy a stále byli ve hře o první místo. Jak by soutěž dopadla, se již bohužel nedozvíme. Každopádně se jedná o velký úspěch této kategorie.

Starší žáci předváděli po celou sezonu také velmi dobré výkony a z hlediska dovedností byl u mnohých vidět velký progres. Trenér Marek Šinal a jeho asistent David Turoň s těmito družstvy za dva roky udělali velký kus práce a posunuli kluky dál nejenom po hokejové stránce.

V družstvu dorostenců se letos povedla udělat velká konkurence, kdy jsme měli před sezonou k dispozici přes 30 hráčů. V době před třemi čtyřmi lety jsme měli k dispozici asi pět hráčů a nevěděli jsme, zda vůbec máme sezonu zahájit. Vzhledem k větší konkurenci šel celý tým hodně „nahoru“ co se týče nasazení, přístupu k tréninku a s tím je i spojený progres, který byl u mnohých velmi znatelný. Díky tomuto přístupu kluci vyhráli celou základní část a postoupili do skupiny o postup do extraligy. V nadstavbové části se střetli i s družstvy, která loni hrála extraligu. A právě taková těžká utkání jsou důležitá, aby hráči nasbírali cenné hokejové zkušenosti. Celkově skončili na šestém místě, což je jeden z nejlepších výsledků této kategorie v klubu za poslední dobu.

Celkový výsledek sezony juniorů splnil očekávání. Věděli jsme, že počet hráčů před zahájením sezony není dostatečný na to, abychom mohli od kluků očekávat boje o přední příčky. Ti nejlepší letos pravidelně dostávali hodně prostoru v mužském A týmu, což je dlouhodobým cílem klubu, tedy přivést vlastní odchovance do mužského hokeje. Věřím, že utkání, která odehráli, jim pomůžou v dalším hokejovém životě. Zkušenosti třeba z utkání play-off se nedají získat v žádném tréninku. Hráči, kteří momentálně v klubu jsou, mají potenciál, aby výše zmíněné úspěchy pravidelně překonávali a posouvali dál.

Jako velký přínos pro budoucnost hokeje v Orlové vidím navýšení počtu hráčů v jednotlivých kategoriích a momentálně zvýšený zájem hráčů z okolí hrát hokej v Orlové. Současný stav je nejlepším výsledkem několikaleté kvalitní práce všech trenérů v mládežnických kategoriích.

Ještě bych rád připojil pár myšlenek a postřehů z pohledu člena výkonného výboru a viceprezidenta klubu

Jak již jistě všichni víte, před zahájením sezony 2020/21 s Vašim souhlasem (zákonných zástupců hráčů) převede náš klub po dohodě s městem Orlová všechny hráče mládežnických kategorii do městského sportovního klubu. Nová sezona již bude zahájena pro všechny mládežnické kategorie v městském sportovním klubu.

V současné době očekáváme zahájení pohovorů s našimi trenéry o přechodu do tohoto klubu v souladu s dohodou, která je součástí převodu mládežnických kategorii. Pevně věřím, že nově vzniklý městský sportovní klub naváže na tuto práci a bohatou historii hokeje v Orlové. Přivede do klubu kvalitní a vzdělané trenéry, kteří povedou mládež tím správným směrem, a to nejenom po sportovní stránce.

Jelikož jsem se rozhodl nepokračovat v trenérské činnosti v novém klubu, chci touto cestou poděkovat všem hráčům a trenérům, se kterými jsem měl možnost po dobu mého sedmiletého působení v klubu spolupracovat a popřát jim v další činnosti všechno nejlepší a hodně úspěchů jak ve sportu, tak i osobním životě.

V současné době se věnujeme přípravě nové sezony pro družstvo mužů. Našim cílem je poskládat konkurence schopný tým pro krajskou soutěž. Počítáme, že kostru týmu budou tvořit hráči z loňského týmu včetně našich juniorů. V jednání jsou rovněž posily z okolních týmů. Sezona pro mužský tým bude zahájena společnou letní přípravou v květnu (za předpokladu zlepšené epidemiologické situace). Je zde nutné ovšem napsat, že bez finanční podpory města Orlová by naše další fungování nebylo možné. O této podpoře jednáme s vedením města a věříme, že jako doposud najdeme ve vedení města strategického partnera, který podpoří mužský hokej. V nadcházející sezoně oslaví mužský hokej v Orlové 90 let od svého založení v roce 1930.

Všem, kteří jste vydrželi číst moje řádky až dokonce, moc děkuji a přeji Vám hodně zdraví a optimismu v současné době. Petr Tomis